ΠΟΙΟΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ


Υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων καταστατικού βάση του Ν.4072/2012


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ:

Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

Μαρία Ντούρμα του Αγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ:

Διεύθυνση Πέτρου Κυριαφίνη: Αμύντα, αρ. 44 – Θρακομακεδόνες

Διεύθυνση Μαρίας Ντούρμα: Αμύντα, αρ. 44 – Θρακομακεδόνες

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

Διαχειριστής: Μαρία Ντούρμα του Αγγελή

Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.:

DO WITHOUT THE BOX Ι.Κ.Ε.

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

5.000,00 ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

156725601000

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αμύντα, αρ. 44 – Θρακομακεδόνες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
DO WITHOUT THE BOX Ι.Κ.Ε. ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠO ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Server IP: 10.70.0.122